Start Kalender
Styrelse Regelverk Historik
Klubbinfo
Kontakt Bli Medlem Länkar Sök

Definition av trailerbåt och uppdatering av UVB Bomdirektivet.

14. jun 2017 by Olle

Definition av trailerbåt.

Då Sällskapets varvsyta är mycket trång idag, vid torrsättningen måste Sällskapet ”packa” båtarna tätt för att få plats med alla som vill ha kvar sin båt på varvet över vintern. Detta gör att utrymmet för att med bil/traktor köra runt och parkera en trailer är begränsat.

Följande mått är satta för att på bästa sätt möjliggöra en optimal vinteruppläggning:
• Båtens längd får vara max 6,70 m – 22 fot.
• Båtens vikt får vara max 2 000 kg.

Trailern ska vara dimensionerad att bära avsedd båt, i körbart skick, hela hjul – axlar, fungerande stöd/stödhjul, fungerande draganordning.

Är båten längre och/eller tynger än ovan angivna mått, är båten en kranbåt och ska sjö- resp. torr- sättas med mobilkran.

De som idag har båtar med större mått än ovan och är trailerbåt, får dispens tills båten säljs, dispensen kan ej övertas av ny ägare.

Uppdatering av UVB Bomdirektiv.

Den båtägare som äger sin bom, kan/får inte neka intilliggande båtägare att angöra, förtöja i bommen.