Start Kalender
Styrelse Regelverk StadgarOrdningsreglerVaktreglerAvgifter 2017MiljöplanDrogpolicyAvfallsplan Historik
Klubbinfo
Kontakt Bli Medlem Länkar Sök

Avgifter 2017

 

 

Inträdesavgift Engångsavgift

Senior och pensionärsmedlemskap

500:-
Familjemedlem samt medlemssökanden under 19 år, ingen inträdesavgift. Med familjemedlem avses person som är folkbokförd på samma adress som ordinarie medlem.

Medlemsavgifter (se not 1.)

Årligen
Senior (Det år man fyller 19 år) 700:-
Pensionär (Det år man fyller 65 år) 300:-
Familjemedlem 100:-
Junior 100:-

Båtplatsavgifter, inkluderar vinterplats (se not 2.)

Årligen
Grundavgift 850:-
Ytavgift (båts längd x bredd) 85:- / kvm

Bomavgifter

 Årligen
Ett flertal bryggplatser har bommar som UVB äger
Bomavgift för bom som är 4 meter lång 300:-
Bomavgift för bom som är 8 meter lång 500:-
Notera: Hamnkaptenen/kassören informerar dig om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken prisnivå det är.

Övriga avgifter

Sommarbåtplats på land för perioden (15/5-15/9) 600:- 
Förvaringsskåp 100:- /årligen
Gästhamn 50:- / dygn
Sällskapets vimpel 100:- /vimpel
Kranavgift 900:- / lyft
Betalningspåminnelseavgift 300:-

Pliktavgifter (se not 3.)

Ej upptagen boj efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars 1000:-
Ej upptagen båt efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars 1000:- 
Båt eller utrustning på ej anvisad plats 1000:-
Ej UVB-nummer märkning på båt 1000:-
Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjö- torrsättning 1000:-
Flyttning av båt eller utrustning Faktisk kostnad för kran/traktor
Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (Gäller Kranbåtar)  3000:- 
Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond 1000:-
Utebliven vakt 3000:-
 

Avgifter för nyckelbricka;(se not 4.)

Registrering av ny nyckel, (skadad/borttappad
nyckelbricka) 200:-
Återaktivera spärrad nyckelbricka500:-
 
(alla priser i SEK)

Notering

  1. Person som ansöker om medlemskap och beslut om medlemskapet sker mellan 15 oktober fram till 31 december, erlägger endast inträdesavgift, för innevarande året.
  1. Ny medlem som tilldelats bryggplats mellan 15 oktober fram till 31 december erlägger ej bryggplatsavgifter och bomavgift för innevarande året. Hamnkaptenen/kassör informerar om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken bomavgifr som gäller.
  1. Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits av medlem inom av styrelsen angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning.
  1. Om medlem som inte betalar sina avgifter i tid, enligt angiven förfallodag på fakturan, kommer nyckelbrickan att spärras. Återaktivering av nyckelbrickan sker när förfallen faktura inkl. påminnelseavgift och återaktiveringsavgift är betald.
  1. Om medlem ej betalar kranavgift i tid påförs och erläggs en avgift på 500:- på plats innan sjö- eller torrsättning sker.